Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Verejné obstarávanie
publikované: 01.03.2019 12:00  //  aktualizácia: 12.03.2019 10:40  //  zobrazené: 4833

Smernica o verejnom obstarávaní

SMERNICA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 

Starosta obce Močenok podľa § 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva Smernicu obce č. 1/2019

 

upravujúcu jednotný postup verejného obstarávateľa obce Močenok pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“). Táto smernica upravuje postup pri verejnom obstarávaní v pôsobnosti obce Močenok.

 

 

Celé znenie smernice o verejnom obstarávaní spolu s prílohami sa nachádza v prílohe.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1030

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top