Titulka   >  OBEC   >  Čestní občania obce
publikované: 14.07.2015 12:12  //  aktualizácia: 14.07.2015 12:22  //  zobrazené: 5924

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

Mons. Viliam Judák sa narodil 9. novembra 1957 v Harvelke na Kysuciach. V r. 1980-1985 študoval teológiu na CMBF v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 16. júna 1985 v Nitre. V pastorácii ako kaplán pôsobil v Nitre a v Drietome, kde bol aj správcom farnosti do r. 1990. V tomto čase postgraduálne študoval na CMBF v Bratislave, kde získal r. 1991 doktorát posvätnej teológie. Dňa 1. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného sudcu. Od r. 1990 prednáša cirkevné dejiny na RKCMBF UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. V r. 1991-2005 tiež pôsobil aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre etiky a katechetiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa).

 

Dňa 1. júla 1993 bol menovaný za docenta Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. V r. 1995-1998 bol prodekanom spomínanej fakulty.

 

V čase od 1. júla 1996 do 1. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Svätý Otec Ján Pavol II. ho v roku 1997 menoval za „kaplána Jeho Svätosti" (Mons.). Vedúcim Katedry cirkevných dejín CMBF UK v Bratislave bol v r. 1997-2006. Dňa 13. decembra 1997 ho prezident Slovenskej republiky menoval za profesora v odbore „katolícka teológia".

 

V r. 2001 bol Akademickým senátom zvolený za dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Funkciu zastával do r. 2004.

 

Dňa 9. júna 2005 bol menovaný za nitrianskeho biskupa pápežom Benediktom XVI. a konsekrovaný na biskupa bol v Nitre 16. júla 2005. Od 3. októbra 2006 je podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska.

 

Ako historik zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín a duchovnej literatúry.


Mons. Viliam Judák viackrát počas dvoch desiatok rokov preukázal svoj mimoriadne blízky vzťah k obci. Propaguje obec a šíri jej dobré meno najmä v súvislosti s rodiskom sv. Gorazda. Je spoluautorom prvej ponovembrovej publikácie, ktorá zachytáva históriu obce a farnosti s názvom Od Gorazda ku Gorazdovcom. Mons. Judák svoju pozornosť voči obci preukázal aj v roku 2008 po reorganizácii rímskokatolíckych diecéz na Slovenku, keď zriadil Dekanát Močenok, čím zvýraznil spoločenské postavenie obce v histórii i v súčasnosti. Čestné občianstvo zvýrazňuje aj historický vzťah obce k Nitrianskemu biskupstvu, vďaka ktorému zaznamenala obec v uplynulých storočiach svoj mimoriadny rozvoj a nadobudla významné postavenie.

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku na svojom 10. mimoriadnom zasadnutí konaného dňa 28. augusta 2013 Uznesením č. 6/M/2013 schválilo Mons. Viliamovi Judákovi čestné občianstvo obce Močenok hlasmi všetkých prítomných poslancov za šírenie dobrého mena obce Močenok na Slovensku i v zahraničí a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi v oblasti histórie. Čestné občianstvo bolo udelené pri významnom 900. výročí prvej písomnej zmienky o obci Močenok v Zoborskej listine.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top