Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Organizácie
publikované: 15.07.2015 08:35  //  aktualizácia: 15.07.2015 08:36  //  zobrazené: 1683

Dobrovoľný hasičský zbor

Najstaršie zmienky o dobrovoľnom požiarnickom zbore v Močenku sa datujú do roku 1811. Socha sv. Floriána – patróna hasičov, ktorá stojí pri vchode do areálu kaštieľa, bola inštalovaná v roku 1816. Vzhľadom na svoj vek je už vlastne vzácnou historickou pamiatkou. Prežila bez väčšej ujmy až do roku 1988, keď ju po prvýkrát reštaurovali. Dnešnú podobu jej dala druhá renovácia v roku 2001.

V 19. storočí i v prvej polovici 20. storočia bola v obci drevená požiarna zbrojnica, ľudovo nazývaná hasičňa. Postavili ju pravdepodobne v roku 1850 a slúžila ako garážový sklad pre pojazdné ručné striekačky. Prirodzene, bola aj miestom, kde oznamovali vznik požiarov. Pre celú obec potom ohlasovali nebezpečenstvo ohňa hlásnici – trubači. V pamäti obyvateľov zostali zapísané tri mená známych hlásnikov: Koloman Kolenčík, Štefan Odrážka, František Balontai. 

Novú požiarnu zbrojnicu, ktorá si zachovala svoju podobu do dnešných dní, postavili v roku 1950. V nej už bolo aj hasičské auto zn. Kanada, ktoré vtedy šoféroval Ján Bekö. V tomto období bol dobrovoľný požiarny zbor organizovaný v spolupráci dvoch obcí – Močenka a Hornej Kráľovej. V čase kolektivizácie vzniklo aj ženské družstvo, ktoré sa zúčastňovalo na práci zboru, ako aj súťaží. V 70. rokoch minulého storočia sa požiarnictvo v Močenku ocitlo v istej kríze, zbor sa na istý čas viac-menej rozpadol.

V 90. rokoch systém požiarnej ochrany na Slovensku prešiel istou reformou, príslušné orgány vyvinuli na obce tlak, aby zriaďovali verejné dobrovoľné požiarne zbory. Dobrovoľný požiarny zbor Močenok začal v dnešnej podobe pôsobiť roku 1994. Okrem svojho základného poslania, ktorým je preventívna požiarna ochrana a príprava na protipožiarny zásah, resp. zásah pri iných živelných pohromách za účelom ochrany životov a majetku obyvateľstva, vyvíjajú jeho členovia aj ďalšie aktivity: zúčastňujú sa na súťažiach v požiarnickom športe a tradíciou je tiež účasť na cirkevných sviatkoch.

Močenskí hasiči si počas svojej existencie vytvorili dva symboly – zástavy. Prvá zástava pochádza z roku 1920 a pri jej vysviacke bola Anna Blehová. Druhá zástava vznikla v roku 2001. Vyhotovil ju močenský rodák Michal Lenčéš, ktorý žije v Záhorskej Bystrici. Pri jej vysviacke boli Jozef a Mária Eissellovci.

Mená prvých veliteľov močenských požiarnikov – dobrovoľníkov sa nezachovali, avšak mnohí z nich v pamäti zostali: Ernest Bleho (prvá ČSR), Ernest Dičér (do roku 1950), Vojtech Vöröš (1950 – 1965), František Kohút (1965 – 1968), Ernest Bleho (1969 – 1969), Jozef Eiselle (1969 – 1970), Pavol Sýkora (1980 – 1989). Od roku 1994 je veliteľom Bohuslav Lenčéš. 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top