Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Organizácie
publikované: 15.07.2015 08:35  //  aktualizácia: 24.03.2021 10:27  //  zobrazené: 5392

Dobrovoľný hasičský zbor

DHZO Močenok

Najstaršie zmienky o hasičstve v Močenku sa datujú od roku 1811. Socha sv. Floriána – patróna hasičov, bola umiestnená pred areál kaštieľa už v roku 1816. Vzhľadom na svoj vek je už vlastne vzácnou historickou pamiatkou. Prežila bez väčšej ujmy až do roku 1988, keď ju po prvýkrát reštaurovali. Dnešnú podobu jej dala druhá renovácia v roku 2001 a socha bola premiestnená do hasičskej zbrojnice. Na jej pôvodné miesto bola v roku 2016 umiestnená nová socha sv. Floriána, ktorú vysvätil 7. mája 2016 Peter Michalov, farár močenskej farnosti. Financovanie novej sochy zabezpečilo vtedajšie vedenie a zastupiteľstvo obce Močenok.

V 19. storočí i v prvej polovici 20. storočia bola v obci drevená požiarna zbrojnica, ľudovo nazývaná ˶ hasičňa ̋. Postavili ju pravdepodobne v roku 1850 a slúžila ako garážový sklad pre pojazdné ručné striekačky. Prirodzene, bola aj miestom, kde oznamovali vznik požiarov. Pre celú obec potom ohlasovali nebezpečenstvo ohňa hlásnici – trubači. V pamäti obyvateľov zostali zapísané tri mená známych hlásnikov: Koloman Kolenčík, Štefan Odrážka, František Balontai.

V 90. rokoch systém požiarnej ochrany na Slovensku prešiel istou reformou, príslušné orgány vyvinuli na obce tlak, aby zriaďovali verejné dobrovoľné požiarne zbory. Dobrovoľný požiarny zbor Močenok začal v dnešnej podobe pôsobiť roku 1994. Okrem svojho základného poslania, ktorým je preventívna požiarna ochrana a príprava na protipožiarny zásah, resp. zásah pri iných živelných pohromách za účelom ochrany životov a majetku obyvateľstva, vyvíjajú jeho členovia aj ďalšie aktivity: zúčastňujú sa na súťažiach v požiarnickom športe a tradíciou je tiež účasť na cirkevných sviatkoch.
Močenskí hasiči si počas svojej existencie vytvorili dva symboly – zástavy. Prvá zástava pochádza z roku 1920, druhá zástava vznikla v roku 2001. Vyhotovil ju močenský rodák Michal Lenčéš žijúci v Záhorskej Bystrici.

Mená prvých veliteľov močenských požiarnikov – dobrovoľníkov sa nezachovali, avšak mnohí z nich v pamäti zostali: Ernest Bleho (prvá ČSR), Ernest Dičér (do roku 1950), Vojtech Vöröš (1950 – 1965), František Kohút (1965 – 1968), Ernest Bleho (1969 – 1969), Jozef Eiselle (1969 – 1970), Pavol Sýkora (1980 – 1989). Od roku 1994 je veliteľom Bohuslav Lenčéš. 

Novú požiarnu zbrojnicu na terajšom mieste postavili v roku 1950. V nej už boli aj hasičské auto zn. Kanada a historická pojazdná ručná striekačka z r. 1929 ťahaná konským záprahom, ktorú na dnešnú podobu upravila spoločnosť A-Demo Jozef Benčík a Marián Packa. V roku 2018 boli realizované: prístavba garáže, výmena okien a nová fasáda na celej budove hasičskej zbrojnice.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ŽIVOT V OBCI

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1879

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top