Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Prístup k informáciám   >  Informácie podľa z.č.211/2000

Informácie zverejnené v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

elektronická žiadosťZákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

Dátum
  
Číslo
  
Názov
  

Nenašli sa žiadne záznamy v databáze.

 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>

Spôsob vybavenia žiadosti !

 • a) ústne – osobne, telefonicky
 • b) osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát
 • c) písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát
Žiadosť musí obsahovať:
 • a) komu je určená
 • b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo
 • c) ktorých informácií sa týka
 • d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje
 • e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom
Spôsoby podania žiadosti:

Žiadosti vybavujeme najneskôr do 14 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti.SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1875

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top