Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Organizácie
publikované: 15.07.2015 08:33  //  aktualizácia: 27.01.2016 09:41  //  zobrazené: 1897

Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok

Filatelia je asi najrozšírenejším zberateľským hobby na svete. Zbieranie poštových známok je vec veľmi ušľachtilá, pretože umožňuje poznávať kontinenty, cudzie krajiny, dejiny a kultúru národov, umelecké diela a historické pamiatky, významné osobnosti sveta, ale aj svetovú flóru a faunu. Niet sa čo čudovať, že vášnivých filatelistov, ktorí sa často ukrývajú za ľuďmi tichými a celkom nenápadnými, nájdeme vari v každom – aj v tom najzastrčenejšom – kúte sveta. Sú aj medzi Močenčanmi.

Zberatelia známok na Slovensku sú organizovaní vo Zväze slovenských filatelistov a svoju činnosť realizujú prostredníctvom jednotlivých klubov. V našej obci majú svoje združenie, ktorého oficiálny názov dnes je Klub filatelistov 52–46 Močenok. Ustanovujúca schôdza klubu sa uskutočnila 18. 11. 1978. V chate Antona Pintéra v Chalupách sa vtedy spolu s jej majiteľom zišli Jozef Kútny, Jozef Filo a Ivan Kútny PhD.(dnes profesor a doktor teológie), spomínajú si, že podvečer bol veľmi sychravý.

Klub sa spočiatku schádzal v Miestnej ľudovej knižnici, no v roku 1981 si jeho členovia zriadili prvú klubovňu v budove starej fary. Prvú výstavu pripravili už v roku 1980, verejnosti ju sprístupnili 5. septembra v knižnici. Keďže k dispozícii bol nedostatočný počet výstavných panelov, niektoré exponáty porozkladali po stoloch a prikryli priehľadnou fóliou. Klub dokonca na propagáciu výstavy vyhotovil aj príležitostnú poštovú obálku s kašetom tohto znenia: PROPAGAČNÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH ZNÁMOK SLÁDEČKOVCE 5. – 7. IX. 1980. Zachoval sa aj presný štatistický údaj – výstavu navštívilo 565 záujemcov.

Ďalšiu výstavu zorganizoval klub pri príležitosti 60. výročia štrajku poľnohospodárskych robotníkov v Močenku. Bola to Miestna výstava poštových známok Sládečkovce 82. Konala sa v dňoch 16. – 20. júna 1982 vo vtedajšom Dome pionierov a mládeže. Išlo o výstavu, na ktorej sa prezentovali aj viacerí filatelisti zo Slovenska. Člen močenského klubu Jozef Kútny vystavoval exponát Poštové pečiatky Sládečkoviec v rokoch 1915 – 1982. Organizačný výbor vydal aj výstavný katalóg a príležitostný poštový lístok s pôvodným mestským erbom Močenka z roku 1651.

Po čase sa ukázalo, že v obci je pomerne veľa zberateľov známok aj medzi deťmi, preto z iniciatívy starších filatelistov bol 18. 11. 1982 založený Krúžok mladých filatelistov – Z 167, ktorého prvým vedúcim bol Jozef Kútny.

Aj v nasledujúcich rokoch boli močenskí filatelisti veľmi aktívni. Postupne zorganizovali ďalšie výstavy, napr.: Výstava poštových známok – za mier a život, proti jadrovej vojne (1983), Propagčná filatelistická výstava Sládečkovce 84, na ktorej vystavovali prevažne najmladší zberatelia. Navštevovali aj výstavy celoslovenského významu. Jozef Kútny robil spolugaranta na Krajskej filatelistickej výstavy – Nitra´85. Za významné ocenenia možno pokladať aj zisk Diplomu 1. stupňa v súťaži klubov Zväzu slovenských filatelistov Západoslovenského kraja za rok 1984 i pamätnej medaily pri príležitosti 90. výročia vzniku prvého filatelistického spolku na Slovensku Album.

Po politických zmenách roku 1989 sa aj pôsobenie filatelistického klubu začalo rozvíjať v nových, demokratických podmienkach. Pre jeho praktickú činnosť to znamená, že môže plnšie nadväzovať na duchovné a kresťanské tradície obce. Členovia klubu už v roku 1990 pripravili v reštaurácii ELSA malú výstavu známok s kresťanskou tematikou, ktorá sa konala pri príležitosti členskej schôdze Kresťanského demokratického klubu.

Vyvrcholením pätnásťročnej organizovanej činnosti močenských filatelistov bolo zorganizovanie tematicky špecializovanej výstavy (kresťanské motívy) Christiánia 93 v Močenku. Konala sa pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ktorá sa nachádza v Zoborskej listine a I. festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. V Kultúrnom stredisku – kláštor vystavovali 8 filatelisti na 30 paneloch a vydané boli až tri príležitostné poštové lístky, ktoré boli opečiatkované príležitostnou poštovou pečiatkou – odtlačkom výplatného stroja (OVS): Močenok – Gorazdov, rodisko sv. Gorazda.

Významnou udalosťou v živote močenských filatelistov, ale napokon i poctou pre celú obec, bolo 7. celoštátne stretnutie Spoločenstva sv. Gabriela, na ktorom sa v Močenku 6. 5. 1995 stretli priatelia kresťanskej filatelie z celého Slovenska. Klub filatelistov pri tejto príležitosti vydal bulletin i príležitostný poštový lístok.

Za veľmi významný deň v živote našej spoločnosti a krajiny treba pokladať 30. jún 1995. V ten deň sv. Otec Ján Pavol II navštívil starobylú Nitru. Močenský filatelistický klub na túto udalosť reagoval vydaním príležitostnej obálky s prítlačou pápeža žehnajúceho Slovensku, pápežským a slovenským štátnym znakom a s nápisom: MOČENČANIA VÍTAJÚ SV. OTCA, POSLA DOBREJ ZVESTI, Nitra 30. 6. 1995. Obálky sa frankovali poštovými známkami s vyobrazením sv. Otca. Pečiatkovali ich príležitostnou pečiatkou J. P. II. Nitra 30. 6. 1995 priamo na mieste stretnutia. O obálky bol veľký záujem a dostali sa do zbierok ľudí na celom svete – a Močenčania tak možno do ich pozornosti.

V roku 1998 filatelisti v Močenku oslavovali 20. výročie založenia svojho klubu. Pri tejto príležitosti za pomoci obecného úradu vydali dvadsaťšesťstránkovú pamätnicu 20. výročie KF 52–46, ktorá obsahuje základné údaje o histórii obce a informácie o činnosti klubu v priebehu dvoch dekád. Sú v nej aj reprodukcie príležitostných poštových lístkov a obálok, ktoré klub pripravil (za uvedené obdobie ich bolo spolu 26), a uvádza aj všetky príležitostné pečiatky použité na poštovom úrade v Močenku. Ilustrujú ju aj dobové fotografie.

Spomeňme ešte niektoré aktivity Klubu filatelistov 52 – 46 z posledných rokov. Jozef Kútny sa zúčastnil na podujatí Medzištátna filatelistická výstava Slovensko – Chorvátsko, ktorá sa v roku 1999 konala v Detve, a získal na nej pre celý kolektív postriebrenú medailu v kategórii filatelistická literatúra.

Významným podujatím bola výstava Religfila Močenok 2001 – so sv. Gorazdom za Kristom (25. – 29. 7. 2001). V Kultúrnom stredisku – kláštor boli vystavené exponáty až na 51 paneloch. Pri tejto príležitosti sa konalo v Močenku aj 20. celoštátne stretnutie Spoločestva sv. Gabriela. K obidvom podujatiam vyšiel štyridsaťstránkový katalóg. Súčasne vyšiel aj Katalóg slovenských príležitostných poštových pečiatok s kresťanskými motívmi, roky 1993 – 2000.

Hoci v porovnaní s niektorými inými kultúrnymi aktivitami nemá Klub filatelistov 52 – 46 také dávne korene, výsledky jeho činnosti sú obdivuhodné. Významnou mierou prispieva k vytváraniu kultúrnej klímy v obci a k formovaniu hrdosti mladých ľudí na svoje rodisko.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top