Titulka   >  ÚRAD   >  Oddelenia OcÚ
publikované: 15.07.2015 09:55  //  aktualizácia: 30.08.2016 12:26  //  zobrazené: 4568

Dane

Darina Straňáková

Dane 

kontakt: 037/6556972
mail: dane@mocenok.sk
 

  • evidencia, správa a výber daní (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ubytovanie, nevýherné hracie automaty)
  • pokladňa
  • evidencia nájomných bytov
  • nájomné zmluvy na bytové a nebytové priestory, vyúčtovanie záloh na energie
  • vydávanie rybárskych lístkov
  • vydávanie osvedčenia samostatne hospodáriacim roľníkom
  • povolenia na umiestňovanie výherných hracích prístrojov
  • stravné lístky

 

Zastupovanie: Klientske centrum (výber poplatkov)

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top