Titulka   >  ÚRAD   >  Poplatky a ceny
publikované: 28.05.2021 09:28  //  aktualizácia: 28.05.2021 10:41  //  zobrazené: 1420

Cenník prenájmu spoločenskej sály

 

Schválený cenník prenájmu spoločenskej sály
s účinnosťou od 01. 01. 2021
Uznesenie č. 7.6 – V./OZ/2020 zo dňa 28.10.2020

 

Poplatky za prenájom spoločenskej sály

 

 

Veľké akcie (svadba, ples, stužkové)
 

Domáci 250,- €, s upratovaním 300,- € (piatok, sobota, nedeľa):

- každý deň naviac 100,- €, (prenájom zahŕňa prenájom miestnosti, energie, chladničky, stoly, stoličky, riad podľa počtu hostí), obrusy a sukne na stoly za poplatok 5,- €/kus.

- Prevzatie kľúčov a sály v piatok počas dňa od 7.30 do 15.00 h, vrátenie kľúčov
  s odovzdaním sály v pondelok od 10.00 do 12.00 h.

- Sálu po akcii skontroluje poverený pracovník. Iné škody budú posudzované individuálne a účtované osobitne.

- Rozbitý tanier alebo šálka - 5,- €, pohár - 3,- €, džbán - 4,- €, polievková
  alebo servírovacia misa - 10,- €, poškodený alebo stratený príbor - 5,- €.

- Pri objednávaní priestorov je potrebné uhradiť nevratnú zálohu vo výške prenájmu sály.

 

 

Cudzí 300,- €, s upratovaním 350,- € (piatok, sobota, nedeľa):

- každý deň naviac 100,- €, (prenájom zahŕňa prenájom miestnosti, energie, chladničky, stoly, stoličky, riad podľa počtu hostí), obrusy a sukne na stoly za poplatok 5,- €/kus.

- Prevzatie kľúčov a sály v piatok počas dňa od 7.30 do 15.00 h, vrátenie kľúčov
  s odovzdaním sály v pondelok od 10.00 do 12.00 h.

- Sálu po akcii skontroluje poverený pracovník. Iné škody budú posudzované individuálne a  účtované osobitne.

- Rozbitý tanier alebo šálka - 5,- €, pohár - 3,- €, džbán - 4,- €, polievková
  alebo servírovacia misa - 10,- €, poškodený alebo stratený príbor - 5,- €.

- Pri objednávaní priestorov je potrebné uhradiť nevratnú zálohu vo výške prenájmu sály.

 

 

 

Malé akcie - rodinné oslavy, kary, stretávkové, sv. prijímanie, krst, promócie a pod.

 

Domáci 150,- €, s upratovaním 200,- €:

- (prenájom zahŕňa prenájom miestnosti, energie, chladničky, stoly, stoličky, riad podľa počtu hostí), obrusy a sukne na stoly za poplatok 5,- €/kus.

- Prevzatie kľúčov a sály v deň akcie podľa dohovoru. Vrátenie kľúčov s odovzdaním sály na druhý deň po akcii od 10.00 do 12.00 h.

- Sálu po akcii skontroluje poverený pracovník.

- Rozbitý tanier alebo šálka - 5,- €, pohár - 3,- €, džbán - 4,- €, polievková
  alebo servírovacia misa - 10,- €, poškodený alebo stratený príbor - 5,- €.

- Iné škody budú posudzované individuálne a účtované osobitne.

- Pri objednávaní priestorov je potrebné uhradiť nevratnú zálohu vo výške prenájmu sály.

 

Cudzí 200,- €, s upratovaním 250,- €:

- (prenájom zahŕňa prenájom miestnosti, energie, chladničky, stoly, stoličky, riad podľa počtu hostí), obrusy a sukne na stoly za poplatok 5,- €/kus.

- Prevzatie kľúčov a sály v deň akcie podľa dohovoru. Vrátenie kľúčov s odovzdaním sály na druhý deň po akcii od 10.00 do 12.00 h.

- Sálu po akcii skontroluje poverený pracovník.

- Rozbitý tanier alebo šálka - 5,- €, pohár - 3,- €, džbán - 4,- €, polievková alebo servírovacia -   misa - 10,- €, poškodený alebo stratený príbor - 5,- €.

- Iné škody budú posudzované individuálne a účtované osobitne.

- Pri objednávaní priestorov je potrebné uhradiť nevratnú zálohu vo výške prenájmu sály.

 

 

Prezentácie, prednášky - do 3 hodín - 120,- €.

Každá začatá hodina navyše 20,- €. Prevzatie a odovzdanie sály podľa dohody.

Pri objednávaní priestorov je potrebné uhradiť nevratnú zálohu vo výške prenájmu sály.

 

Podujatia domácich klubov a organizácií (výročné schôdze, posedenia do 6 hodín):

- prenájom zdarma,

- spoplatnené je zapožičanie obrusov a sukní na stoly - 5,- €,

- rozbitý tanier alebo šálka - 5,- €, pohár - 3,- €, džbán - 4,- €, polievková alebo servírovacia  misa - 10,- €, poškodený alebo stratený príbor - 5,- €,

- iné škody budú posudzované individuálne a účtované osobitne,

- prevzatie a odovzdanie sály podľa dohody.

 

Otázky ohľadom prenájmu spoločenskej sály Vám zodpovedia zamestnanci obce na tel. č. 0907 759 854, 0905 390 271 alebo na e-maily: televiziamocenok@gmail.com

 

 

 

V Močenku  29.10.2020

PaedDr. Roman Urbánik     

                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ÚRAD

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Močenský kinematograf 2022

Močenský kinematograf 2022

507

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top