Titulka   >  ÚRAD   >  Poplatky a ceny
publikované: 28.05.2021 09:28  //  aktualizácia: 27.12.2022 13:10  //  zobrazené: 4460

Cenník prenájmu spoločenskej sály

 

Schválený cenník prenájmu spoločenskej sály
s účinnosťou od 01. 01. 2023


Uznesenie č. 6.5 – I./OZ/2022  zo dňa 14. 12. 2022

 

Poplatky za prenájom spoločenskej sály

 

 

Veľké akcie (svadba, ples, stužkové a pod., od 50 ľudí a nad 6 hodín trvania) - 400,- € (štvrtok – nedeľa)

Prenájom zahŕňa prenájom miestnosti, energie, požičanie chladničky, stolov, stoličiek, riadu podľa počtu hostí. Riad musí byť objednávateľom vrátený čistý tak, ako ho prevzal od pracovníka obce. Odpad vzniknutý počas akcie si objednávateľ odnesie.

Obrusy a sukne na stoly za poplatok 5,- €/ 1 kus, utierky na riad 1,- €/ 1 kus.

Každý deň naviac pred akciou (napr. na zdobenie priestoru) 100,- €

Každý deň naviac po akcii 200.- €

Prevzatie kľúčov a sály počas dňa od 7.30 do 15.00 h, vrátenie kľúčov
s odovzdaním sály po skončení podujatia, alebo na nasledujúci deň po akcii od 10.00 do 12.00 h – podľa dohody.

Sálu po akcii skontroluje a prevezme poverený pracovník. Rozbitý riad bude objednávateľovi zaúčtovaný, iné škody (napr. poškodený inventár, steny, dvere a pod.) budú posudzované individuálne a účtované osobitne.

Cenník riadu: rozbitý tanier alebo šálka - 8,- €, pohár - 5,- €, džbán - 10,- €, polievková alebo servírovacia misa – 20,- €, poškodená alebo stratená časť príboru - 5,- €, chýbajúca naberačka/ servírovací príbor – 15,- €.

Pri objednávaní priestorov je potrebné uhradiť nevratnú zálohu vo výške prenájmu sály.

 

 

Malé akcie - rodinné oslavy, kary, stretávkové, sv. prijímanie, krst, promócie a pod. (max. do 50 ľudí a do 6 hodín trvania) - 250,- €

Prenájom zahŕňa prenájom miestnosti, energie, požičanie chladničky, stolov, stoličiek, riadu podľa počtu hostí. Riad musí byť objednávateľom vrátený čistý tak, ako ho prevzal od pracovníka obce. Odpad vzniknutý počas akcie si objednávateľ odnesie.

Obrusy a sukne na stoly za poplatok 5,- €/ 1 kus, utierky na riad 1,- €/ 1 kus.

Každý deň naviac pred akciou (napr. na zdobenie) 100,- €

Každý deň naviac po akcii 200.- €

Prevzatie kľúčov a sály počas dňa od 7.30 do 15.00 h, vrátenie kľúčov
s odovzdaním sály po skončení podujatia, alebo na nasledujúci deň po akcii od 10.00 do 12.00 h – podľa dohody.

Sálu po akcii skontroluje a prevezme poverený pracovník. Rozbitý riad bude objednávateľovi zaúčtovaný, iné škody (napr. poškodený inventár, steny, dvere a pod.) budú posudzované individuálne a účtované osobitne.

Cenník riadu: rozbitý tanier alebo šálka - 8,- €, pohár - 5,- €, džbán - 10,- €, polievková alebo servírovacia misa – 20,- €, poškodená alebo stratená časť príboru - 5,- €, chýbajúca naberačka/ servírovací príbor – 15,- €.

Pri objednávaní priestorov je potrebné uhradiť nevratnú zálohu vo výške prenájmu sály.

 

 

Prezentácie, prednášky - do 3 hodín - 150,- €.

Každá začatá hodina navyše 50,- €. Prevzatie a odovzdanie sály podľa dohody.

Pri objednávaní priestorov je potrebné uhradiť nevratnú zálohu vo výške prenájmu sály.

 

 

Podujatia domácich klubov a organizácií (výročné schôdze, posedenia do 6 hodín):

Prenájom zdarma.

Spoplatnené je zapožičanie obrusov a sukní na stoly - 5,- € / 1 kus a utierok na riad 1,- €/ 1 kus.

Cenník riadu: rozbitý tanier alebo šálka - 8,- €, pohár - 5,- €, džbán - 10,- €, polievková alebo servírovacia misa – 20,- €, poškodená alebo stratená časť príboru - 5,- €, chýbajúca naberačka/ servírovací príbor – 15,- €.

Iné škody budú posudzované individuálne a účtované osobitne.

Prevzatie a odovzdanie sály podľa dohody.

 

 

Otázky ohľadom prenájmu spoločenskej sály Vám zodpovedia zamestnanci obce na tel. č. 0907 759 854, 0905 390 271,
alebo na e-maily: 
televiziamocenok@gmail.com

 

 

V Močenku  14. 12. 2022

 

 

PaedDr. Roman Urbánik     

                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ÚRAD

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1875

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top