Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Prístup k informáciám   >  Informácie podľa z.č.211/2000

Žiadam informáciu v zmysle zákona 211/2000

Pri akýchkoľvek problémoch s odosielaním žiadosti kontaktujte administrátora!

Tento formulár slúži pre získanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 a je jednou z možností ako získavať informácie z prostredia orgánov verejnej správy.

Pred odoslaním si preverte správnosť vyplnenia políčok s kontaktnými údajmi. V prípade, že nebudú vyplnené správne, Vás nevieme kontaktovať a riešiť požadovanú informáciu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje

neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Upozornenie !

Žiadosti sú vybavované najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa doplnenia žiadosti.SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1879

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top