Titulka   >  OBEC   >  História
publikované: 14.07.2015 13:01  //  aktualizácia: 14.07.2015 13:02  //  zobrazené: 6551

Po páde Veľkomoravskej ríše

V predchádzajúcej podkapitole sme ukázali, že osídlenie územia obce ma pradávne korene. Možno predpokladať, že v období Veľkomoravskej ríše tu bola osada či dedina, ktorá bola priamou predchodkyňou dnešného Močenka. Tak ako je to pri väčšine slovenských miest a dedín, ani v prípade našej obce nemožno dokázať historicky hodnovernými dokumentmi či faktami, kto a kedy presne ju založil. Zrejme to zostane navždy tajomstvom. Ako sme už uviedli, v priebehu dejín sa územie nevyhlo pustošivým vojnovým konfliktom, zrejme najmä preto, lebo malo dôležitú strategickú polohu, úrodnú pôdu a pracovité roľnícke obyvateľstvo tu vyprodukovalo zásoby, ktoré sa stali predmetom záujmu koristníkov. Z najstarších čias, na ktoré sa však už viažu mená konkrétnych feudálov spomeňme, rok 893, keď tu plienili vojská kniežaťa Arnulfa, ďalej roky 1043 - 1053, keď sem prenikali vojská Henricha III., ktorý si chcel podmaniť Uhorsko. V roku 1108 to boli zasa vojská Henricha V. a českého kniežaťa Svätopluka a o rok neskôr moravské knieža Oto (Svätoplukov brat), ktorý sa so svojimi bojovníkmi dostal až k Nitre.

Ako už bolo uvedené, prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v Zoborskej listine z roku 1113, ktorá je opatrená pečaťou kráľa Kolomana. Dnes ide o veľmi vzácnu pamiatku, písanú na koži, ktorá je na mnohých miestach, najmä v záhyboch poškodená. Názov obce zapísaný v tvare Mussenic je zreteľne čitateľný. 
Vznik listiny sa viaže na situáciu, ktorá nastala po poslednom horeuvedenom vojenskom plienení, keď sa majetkové pomery stali nejasnými. Obec vtedy patrila do majetku benediktínskeho kláštora svätého Hipolita na Zobore. Jej opát Gottfried sa rozhodol nechať spísať všetok jeho majetok. Ako dôvod vytvorenia súpisu majetku a určenia hraníc majetkov sa v listine priamo uvádzajú vojenské výpady kniežaťa Otu. Tak sa na listinu dostal aj dnešný Močenok, dokonca sa medzi množstvom dedín a obcí spomína na prvom mieste, čo svedčí o istom jeho význame. Na konci 8. riadku a v 9. riadku Zoborskej listiny je táto veta: „In villa Mussenic saltus Debrei terra sancti Ipoliti est." Odborníci to prekladajú takto: „V osade Mučeník les Debrei je zem svätého Hypolita." Znamená to teda, že les (dajaké zalesnené miesto) v Močenku patrilo do majetku kláštora svätého Hypolita na Zobore.

Rok 1113 dnes pokladáme oficiálny dátum vzniku obce Močenok, od neho sa počíta jej existencia.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top