Titulka   >  ÚRAD   >  Oddelenia OcÚ
publikované: 15.07.2015 09:51  //  aktualizácia: 01.07.2022 12:32  //  zobrazené: 13774

Matrika a evidencia obyvateľstva

Mgr. Zuzana Verešová

matrikárka

kontakt: 037/6556971
mail: matrika@mocenok.sk

 

Oddelenie evidencie obyvateľstva:
 

 • vedie evidenciu obyvateľstva,
 • zabezpečuje prihlásenie osôb na trvalý a prechodný pobyt,
 • vydáva potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte,
 • podáva mesačné hlásenie štatistickému úradu o pohybe obyvateľstva,
 • spracúva matričné doklady do evidencie obyvateľstva,
 • evidencia hrobových miest,

Matrika:

 

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matričných kníh,
 • vyhotovuje výpisy z matrík,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva,
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na  inom ako príslušnom matr. úrade,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva  pred narodením a po narodení,
 • pripravuje podklady na zápis do osobitnej matriky,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí.

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ÚRAD

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1879

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top