Titulka   >  ÚRAD   >  Oddelenia OcÚ
publikované: 15.07.2015 09:51  //  aktualizácia: 30.08.2016 12:25  //  zobrazené: 5444

Matrika a evidencia obyvateľstva

Helena Blehová

matrikárka

kontakt: 037/6556971
mail: matrika@mocenok.sk

 

Oddelenie evidencie obyvateľstva:
 

 • vedie evidenciu obyvateľstva,
 • zabezpečuje prihlásenie osôb na trvalý a prechodný pobyt,
 • vydáva potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte,
 • podáva mesačné hlásenie štatistickému úradu o pohybe obyvateľstva,
 • spracúva matričné doklady do evidencie obyvateľstva,
 • evidencia hrobových miest,

Matrika:

 

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matričných kníh,
 • vyhotovuje výpisy z matrík,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva,
 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na  inom ako príslušnom matr. úrade,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva  pred narodením a po narodení,
 • pripravuje podklady na zápis do osobitnej matriky,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí.

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top