Titulka   >  ÚRAD   >  Oddelenia OcÚ
publikované: 15.07.2015 10:04  //  aktualizácia: 24.09.2019 09:53  //  zobrazené: 5284

Stavebný úrad a životné prostredie

Ing. Jozefína Eisellová

kontakt: 037/6552826
mail: stavebnyurad@mocenok.sk

 

Stavebný zákon:

 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • zmeny stavby pred dokončením
 • kolaudačné rozhodnutie
 • ohlásenie stavebných úprav
 • ohlásenie drobných stavieb
 • predĺženie doby dokončenia stavieb
 • odstránenie stavieb
 • štátny stavebný dohľad
 • povolenie zmeny v užívaní stavby
 • povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Cestný zákon:

 • zvláštne užívanie miestnych komunikácií
 • rozkopávkové povolenie
 • určenie prenosného a trvalého dopravného značenia
 • povolenie na zriadenie vjazdu na jestvujúce miestne komunikácie

Životné prostredie:

 • výrub stromov
 • povolenie vodnej stavby
 • záväzné stanovisko podľa §28 vodného zákona
 • súhlas na stavbu, užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Iné:

 • pridelenie, zrušenie a zmena súpisného čísla stavieb
 • návrhy zmien cestovných poriadkov SAD

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top