Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Kultúra
publikované: 31.08.2018 08:41  //  aktualizácia: 31.08.2018 09:41  //  zobrazené: 980

Folklórny súbor Sečkár

Folklórny súbor Sečkár tvorí kolektív mladých ľudí spojených láskou k folklóru, ktorí sa vo voľnom čase stretávajú a spoločnými silami zostavujú a nacvičujú choreografie a spevy predovšetkým z oblasti Nitry, ale divákom prezentujú tiež tance z východného Slovenska, napr. pásmo tancov z Telgártu či Parchoviansku karičku.

Vznik súboru sa datuje na leto roku 2016, kedy sa močenským divákom po prvýkrát predstavil s novým spracovaním tradičného Sečkárskeho tanca. Ide o špecifický napodobňovací tanec vyjadrujúci starý spôsob rezania slamy kosovou rezačkou na sečku, jedinečný tým, že sa dochoval len v troch lokalitách. Z tohto dôvodu názov FS Sečkár bol zvolený, aby v sebe niesol odkaz na Močenok, ale aj na tradície, ktoré sú preň typické.

Aj keď ide o pomerne mladý folklórny súbor, pozitívne ohlasy divákov už zbieral aj mimo domáceho publika. Predstavil sa na kultúrnych podujatiach v Nitre, Vrábľoch, Jarku, Horných Lefantovciach, či Hornej Kráľovej. V Močenku sa pravidelne zúčastňuje osláv Dní obce, Stavania mája, Fašiangov či na festivale Gorazdov Močenok a tiež zabezpečoval program na Obecnom plese a Vianočných trhoch. Členovia súboru sa svojou účasťou na vystúpeniach vždy snažia spríjemňovať kultúrne podujatia, šíriť dobrú náladu, oživujú spomienky staršej generácie, približujú tradičné tance mladým a deťom.

V súčasnosti FS Sečkár tvorí dvadsaťtri členov vrátane vedúcej – Lívie Leššovej. Pod jej vedením v súbore pôsobí dvanásť dospelých tanečníkov, ktorých hudobne sprevádzajú speváčky a harmonikár. Túto zostavu v októbri 2017 posilnilo osem detí, premiérovo sa divákom predstavili na Stavaní mája 2018 tancom z nitrianskeho regiónu.

Čepčenie nevesty v podaní FS Sečkár si obľúbili svadobčania nielen v Močenku, ale aj v širšom okolí. Symbolická premena slobodnej dievky na vydatú ženu nastáva výmenou party za čepiec za spevu piesní. Vážnu atmosféru lúčenia s rodičmi odľahčí humor pri vzájomných sľuboch mladomanželov. Navodením tejto výnimočnej atmosféry sa  každá svadba stáva nezabudnuteľnou udalosťou.

 

 

Charakteristika Folklórneho súboru Sečkár (z Močenka)

 

Počet členov: 16 (ku 17. 8. 2017)
 

Vedúca súboru: Lívia Leššová

 

Hra na heligonke: Jozef Šuvada

 

Folklórny súbor Sečkár z Močenka sa zaoberá prezentovaním ľudových tancov a piesní z Močenka a okolia (Nitrianskeho kraja), ale aj iných kútov Slovenska (napr. tanec z obce Telgárt). Tento súbor vznikol oficiálne v roku 2016, pričom jeho členovia tvorili predtým tanečnú zložku Folklórnej skupiny Močenčanka. V súčasnosti má 16 členov, najmä mladých ľudí, so záľubou v ľudovom tanci. Časť členov sa venuje spevu a na heligonke hrá Jozef Šuvada. Vedúcou súboru je Lívia Leššová. Svojimi vystúpeniami spestrujú členovia FS Sečkár kultúrne podujatia v Močenku a obciach Nitrianskeho kraja, ale aj na svadbách s programom Čepčenie nevesty.

 

Pri svojich vystúpeniach používa pôvodné (najmä pracovné) močenské kroje (obrázok 1), resp. zjednodušené kroje na židovský tanec Mojše (obrázok 2), ktorý je tiež typický z tejto oblasti. Na tanec z obce Telgárt používa kroje z tejto oblasti (obrázok 3).

 

Členovia s snažia zachovávať a oživovať tradície späté s obcou Močenok, najmä sečkársky tanec, ale aj tradičnú polievačku na Veľkonočný pondelok, ako aj čepčenie neviest (obrízok 4, 5) na svadách sprevádzané hudbou, spevom a tradičnými vinšami a zvykmi.

 

Obrázok 1