Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Verejné obstarávanie
publikované: 23.08.2015 11:23  //  aktualizácia: 21.04.2016 07:50  //  zobrazené: 1606

Profil obstarávateľa

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov organizácie: Obec Močenok
Sídlo: Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
IČO: 00 308 439
DIČ: 2021252794
Štatutárny zástupca: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce
Telefón: 037/6552370

e-mail:                         sluzby@mocenok.sk

Webové sídlo:            www.mocenok.sk

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Verejné obstarávanie je upravené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

Obec Močenok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.


Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

http://www.uvo.sk/

http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top