Titulka  >  Nový užívateľský účet

Nový užívateľský účet

Pri akýchkoľvek problémoch s registráciou kontaktujte administrátora!

Registrácia používateľa na serveri nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na serveri zaregistrovaní. Informácie, ktoré používateľ vyplní na serveri v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 14 dní od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

E-mail ktorý zadáte Vám budú zaslané registračné údaje pre neskoršie uchovanie. Ak zabudnete heslo? Na tento email uvedený pri registrácii Vám bude zaslané Vaše zabudnuté heslo.

Captcha

Prevádzkovateľ sa zaväzuje

neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

Upozornenie!

Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ. Registrácia používateľa môže by automaticky zrušená v nasledovných prípadoch:

  • ak sa používateľ neprihlási aspoň raz na server v lehote 21 dní od prvého odhlásenia.
  • ak sa používateľ za 90 dní ani raz neprihlási na server.

Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, komentároch, inzeráty, fotogalérie).

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top