Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.02.2024 13:33  //  aktualizácia: 19.02.2024 13:35  //  zobrazené: 425

Zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia č. 604-991/2024/Kri/370211007/Z16-Ods zo dňa 22.01.2024 pre prevádzku „Tepláreň“ prevádzkovateľa Duslo, a. s.

Zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, nám bolo doručené právoplatné integrované povolenie č. 604-991/2024/Kri/370211007/Z16-Ods zo dňa 22.01.2024 pre prevádzku „Tepláreň“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 13.02.2024 nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie po dobu 60 dní na úradnej tabuli obce.

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top