Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.08.2020 08:40  //  aktualizácia: 28.08.2020 08:48  //  zobrazené: 106

Zverejnenie návrhu VZN Obce Močenok č. xx/2020 o kronike Obce Močenok

Informácia pre verejnosť

 

                                                                                                                 Močenok, 28. 08. 2020

 

Vec

Návrh – Všeobecne záväzného nariadenia Obce Močenok  

      Oznamujeme občanom, že majú možnosť nahliadnuť do Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré je okrem iného dostupné k nahliadnutiu v Klientskom centre Obecného úradu Močenok každý pracovný deň počas pracovných hodín a na internetovej stránke www.mocenok.sk.

  • Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2020 o kronike Obce Močenok.

Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 08. 09. 2020.

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top