Titulka   >  Projekty EU
publikované: 10.01.2020 13:07  //  aktualizácia: 10.01.2020 13:13  //  zobrazené: 330

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole v Močenku

 

 

 

Obec Močenok má schválený projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole v Močenku“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov, a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I857-222-13 bola uzavretá dňa 19.09.2019 a schválená výška príspevku je 42 704,40 EUR.

Začiatok realizácie projektu: 12/2019 – ukončenie realizácie projektu: 11/2020.

 

Hlavným cieľom projektu:

Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných - jazykových učební, na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Uskutočnením projektových aktivít sa zabezpečí zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávacieho procesu a zvýšenie absorpčnej schopnosti učiva žiakov školy.

 

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

Aktivita 1: Jazyková učebňa – prostredníctvom obstarania vybavenia pre 2 jazykové učebne sa zabezpečí kvalita a modernizácia vzdelávacieho procesu,

Aktivita 2: Technické úpravy – je zameraná na stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top