Titulka
publikované: 14.07.2015 13:46  //  aktualizácia: 14.07.2015 13:47  //  zobrazené: 1902

Ženský spevácky zbor Cantica

Ženský spevácky zbor Močenok vznikol 26. októbra 2004 a zakladateľkou zboru bola Gabriela Borzová, vedúca Kultúrneho strediska v Močenku. Dirigentkou Močenského zboru je učiteľka Mgr. Mária Mišunová, ktorá pôsobí aj ako učiteľka spevu a hudby pri ZUŠ v Nitre.
  Močenský spevokol je klasický ženský zbor s rozsahom hlasov soprán, mezosoprán a alt. Spievajú spracované ľudové piesne, vianočné, sakrálne a iné piesne. 
  Premiéra spevokolu bola vo vianočnom období v decembri roku 2004 v miestnom kostole a v Domove dôchodcov. Ďalšie vystúpenie bolo vo februári roku 2005 na fašiangovom popoludní, kde zbor zožal veľký úspech. Keďže zbor píše svoju existenciu len siedmy mesiac nemôže sa zatiaľ pochváliť veľkými úspechmi mimo obce Močenok. 
  Prvé vystúpenie, ktoré ŽSZ absolvoval bolo v Trnovci nad Váhom – 5. ročník prehliadky speváckych zborov, ktorý sa konal 15. mája v Rímsko-katolíckom kostole. Na prehliadke okrem Ženského speváckeho zboru z Močenku účinkovali:
Ženský spevácky zbor ZOBORALJA Žirany, Zbor sv.Františka Xaverského Nitra-Drážovce, Spevácky zbor Lipka pri KD Dolné Krškany, Spevácky zbor duchovnej hudby pri kostole sv. Martina v Jarku, Detský spevácky zbor Nezábudka Trnovec nad Váhom.

 

Ďalšie vystúpenia boli :
- na sv. omši počas Festivalu Gorazdov Močenok 2005, 
- spievali sme nasledovné piesne:
- Prí príchode: Rodu nášho slovenského svätec mena vznešeného
- Počas prijímania: Na svete, Až ponad zem
- Po požehnaní – hymnu v Sedmobrežnom kruhu Ríma
- Potom Znej pieseň Márii, Nad slnko jasnejšia
- –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
- 16. novembra 2005 priateľské vystúpenie v Nitre-Krškanoch pri príležitosti sviatku Úcty k starším
- v kine pri príležitosti predstavovania kandidátov volieb do VUC
- 25. novembra 2005 v kostole v Močenku počas koncertu na sviatok sv.Klementa
- dňa 25. decembra 2005 vo vianočnom období počas svätej omši na I. sviatok vianočný
- dňa 27. decembra to bolo vianočné vystúpenie v Domove dôchodcov a v Domove na pol ceste v Močenku

 

 

ROK 2006

  dňa 8. januára 2006 - hodinový „Trojkráľový koncert“ v kostole sv.Klementa v spolupráci s DH Močenská kapela. Moderovala Mária Verešová a spievali sa nasledovné piesne :
1) Kým v poli
2) Uspávanka
3) Solis previa
4) Na nebi žiarili sláva a moc
5) Ave Mária
6) Ušni, že mi ušni
7) Nesiem Vám noviny počúvajte
8) Audite, silete
9) Wenn ich ein Glocklein was
10) Ó ty vianočný
11) Tichá noc

- dňa 23 apríla 2006 „Veľkonočný koncert „ v kostole sv.Klementa v spolupráci s Dychovou hudbou Močenská kapela a pedagógovia ZUŠ Nitra. Moderovala Mária Verešová. Koncert trval 80 minút a spievali sa nasledovné piesne :
1) Solis previa
2) Dětská píseň
3) Ave Maria
4) Audite Silete
5) Večerná pieseň
6) Na svete pôsobí
7) Pod Tvoju milosť
8) Keď všetko krásou dýcha 
9) Až ponad zem
10) Vysoko kríž na Golgote
   
V mesiaci apríl 2006 na podnet dirigentky Mgr. Márie Mišunovej sme si dali názov Cantica čo v preklade znamená cantica – spievanka, čiže spievanky

Dňa 7. mája 2006 sa Ženský spevácky zbor Cantica zúčastnil 6. ročníka prehliadky speváckych zborov v Trnovci nad Váhom
Účinkovali:
 Miešaný spevácky zbor ZORA Galanta
Ženský spevácky zbor ZOBORALJA Žirany
Spevácky zbor LIPKA pri KD Dolné Krškany
Spevácky zbor duchovnej hudby pri kostole sv. Martina v Jarku
Ženský spevácky zbor CANTICA Močenok

Spievali sme nasledovné piesne:
1) Audite, silete
2) Oddavac še budu
3) Wenn ich ein Glocklein war
4) Večerná pieseň
5) Pod Tvoju milosť

Dňa 21. mája 2006 sme sa zúčastnili so svojim programom na Prvom svätom prijímaní
Spievali sme nasledovné piesne po prvý krát bez dirigentky: 
Vonku pri Lurdskej jaskyni : Znej pieseň Márii
Pri prijímaní : Na svete
  Keď všetko krásou dýcha
Pri odchode z kostola: Ave Mária

Dňa 4. júna 2006 sme dostali od Krajského osvetového strediska v Nitre a od Speváckeho zboru Lipka pozvanie na „Stretnutie priateľov zborového spevu“, ktoré sa konalo v Rímsko-katolíckom kostole v Dolných Krškanoch.
Účinkovali:
Spevácky zbor Lipka pri Klube dôchodcov v Dolných Krškanoch
Spevácky zbor duchovnej hudby pri kostole sv. Martina v Jarku
Spevácky zbor Cantantina z Nitry
Spevácky zbor Cantica z Močenku

Spievali sme nasledovné piesne:
1/ Jesu, salvator mundi
2/ Audite, silete
3/ Oddavac še budu
4/ Wenn ich ein Glocklein war
5/ Večerná pieseň
6/ Pod Tvoju milosť


Dňa 24. júna 2006 nás pozval spevokol Happy Day z Mojmíroviec na vystúpenie v ich obci pri príležitostí Dní obce. Slávnosť sa konala v miestnom kostole o 17.00 h.
Účinkovali nasledovné spevokoly: 
Cabaj-Čápor
Senior Mojmírovce
Happy Day Mojmírovce
An/dž/elino Nitra – Klokočina
Cantica Močenok
Spievali sme nasledovné piesne:
1) Ave Mária
2) Znej pieseň Márii
3) Na svete
4) Solis previa
5) Ding dong
6) Jesu Salvator
7) Pod Tvoju milosť

 

Dňa 30. júla 2006 na sv. omši počas Festivalu Gorazdov Močenok 2006 sme vystupovali spolu s Lipkou z Krškán v Gorazdove.
Spievali sme nasledovné piesne:
- Rodu nášho slovenského svätec mena vznešeného
- Počas prijímania: Na svete, Až ponad zem
- Po požehnaní – hymnu v Sedmobrežnom kruhu Ríma
- Na koniec: Znej pieseň Márii, Nad slnko jasnejšia

Dňa 8. septembra 2006 na Dni obce Močenok – pri slávnostnom odovzdávaní cien občanom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce Močenok. V programe vystúpili i pedagógovia zo ZUŠ J.Rosinského v Nitre Mgr.Mária Mišunová, Zuzana Babuljaková, Erika Lacová, Ján Konárek  
Spievali sme nasledovné piesne:
- Materinská moja reč
- Slovensko moje otčina moja
- Večerná pieseň
- Solis previa
- Domovina moja

Dňa 24. septembra 2006 sme vystupovali na I. ročníku Festivalu Duchovnej hudby, ktorý sa uskutočnil v Rímsko katolíckom kostole sv. Martina v Jarku. Okrem Ženského speváckeho zboru Cantica vystupovali: Miešaný spevácky zbor z Veľkého Zálužia, Ženský spevácky zbor Zoboralja Žirany, Spevácky zbor duchovnej hudby pri Kostole sv. Martina v Jarku
- Audite silete
- Wenn ich ein Glocklein war
- Večerná pieseň
- Pod Tv oju milosť
- Jesu salvator

Dňa 8. októbra 2006 sme vystupovali v DK Lužianky pri príležitosti 10.výročia založenia miestneho zboru. Spolu s našim zborom vystupovali Zbor z Drážoviec, dva Zbory z Lužianok Spievali sme nasledovné piesne:
- Audite silete
- Solis previa
- Večerná pieseň
- Ušni, že mi ušni
- Oddavač še budu
- Domovina moja

 

Zoznam žien – speváčok , ktoré pôsobili pri zakladaní zboru: 16 speváčok

Valéria Hambálková  
Mária Blehová
Jana Blehová
Mária Šarkéziová
Helena Lenčéšová
Mária Kubicová
Valéria Boháčová
Eva Lovásová
Jana Nováková
Gabriela Pápayová
Monika Kučerová
Erika Horváthová
Anna Lenčéšová
Terézia Lenčéšová
Mária Šimková
Gabriela Borzová
Po roku pôsobenia ŽSZ pribudli : Zuzana Mináriková, Vierka Blehová

 

V súčasnom období má zbor nasledovné zloženie: 

 

Dirigentka      Mgr. Mária Mišunová

Soprán

 

Jana Blehová

Gabriela Borzová
Elvíra Mimakiová
Valéria Hambalková
Mária Šarkéziová
Helena Lenčéšová
 

Mezosoprán

Zuzana Mináriková
Monika Ternerová
Gabriela Pápayová
Mária Blehová

 

Alt

Mária Kubicová
Erika Horváthová
Viera Blehová
Terézia Lenčéšová
Mária Šimková

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top