Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.04.2019 13:12  //  aktualizácia: 16.04.2019 13:14  //  zobrazené: 178

Výzva na voľby členov rady školy pri ZŠ Močenok

      Obec Močenok ako zriaďovateľ Základnej školy, Školská 1699/23, Močenok, v zmysle
§ 24 ods. 16, § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje a zverejňuje

 

výzvu

na voľby členov  Rady školy pri Základnej škole,
Školská 1699/23, 951 31  Močenok.

 

      V súlade s ustanovením § 25 ods. 4, 5 a 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je počet členov rady školy 11 v zložení:

- dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov základnej školy, zvolený
vo voľbách zamestnancami základnej školy,

- jeden zástupca ostatných zamestnancov školy, zvolený vo voľbách ostatnými zamestnancami školy,

- štyria zástupcovia rodičov žiakov základnej školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov základnej školy,

- štyria delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa školy, ktorých deleguje zriaďovateľ.

 

      Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov základnej školy môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb.

      Voľby členov rady školy v termíne do 18. 05. 2019 zabezpečí riaditeľ školy, ktorý určí miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

      O delegovaní zástupcov zriaďovateľa školy rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Močenku  Uznesením  číslo 6.2 - I./OZ/2019 z 30. januára 2019.

 

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik

           starosta obce

 

 

 

 

 

číslo záznamu: 2/2019/OcÚ/1326

V Močenku, 16. 04. 2019.

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top