Titulka   >  Voľby do EP
publikované: 06.02.2019 13:51  //  aktualizácia: 06.02.2019 14:04  //  zobrazené: 123

Vyhlásenie termínu volieb do Európskeho parlamentu

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2019

 

Vyhlásené: 4. 2. 2019 Časová verzia predpisu účinná od: 4. 2.2019
Obsah dokumentu je právne záväzný.

28
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADYSLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

 


Podľa čl. 89 ods. 2 písm.f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebnéhopráva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


v y h la s u j e m


voľby do Európskeho parlamentu a
u r ču j e m
1. deň ich konania na sobotu 25.mája 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22.februára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do1.apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15.apríla 2019.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

 

Andrej Danko  v. r. 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top