Titulka   >  Prezidentské voľby 2019
publikované: 10.01.2019 14:24  //  aktualizácia: 10.01.2019 14:39  //  zobrazené: 302

Vyhlásenie termínu prezidentských volieb v roku 2019 predsedom NRSR

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2019
Vyhlásené: 10. 1. 2019 Časová verzia predpisu účinná od:10. 01.2019
Obsah dokumentu je právne záväzný.
8


ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 10. januára2019
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky


Podľa čl. 89 ods. 2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


v y h l a s u je m
voľby prezidenta Slovenskej republiky a
u r č u j e m


1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.
februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.


Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov,


u r č u j e m


deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30.marca 2019.

 


Andrej Dankov.r.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top