Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.08.2021 13:56  //  aktualizácia: 13.08.2021 07:54  //  zobrazené: 197

VV: Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Nový nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku (NTZ) v areáli Duslo a. s., Šaľa

Obec Močenok, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona zverejňuje kópiu žiadosti o stavebné povolenie zo dňa 11.08.2021 (bez príloh).

 

Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý bol ukončený rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 4585/2020-1.7/sr/10645/2020 zo dňa 24.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.03.2020.

 

Uvedený dokument je prístupný na stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-20-000-t-nizkoteplotny-zasobnik-kvapalneho-cpavku

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top