Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.02.2021 08:20  //  aktualizácia: 18.02.2021 08:21  //  zobrazené: 84

VV: Stavebné povolenie: „Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok“, SO 03 Distribučný NN rozvod .. "

 

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Pro mont ms, s.r.o., IČO 36 282 464, so sídlom Ul. Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok

-          stavebné povolenie:  „Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok“SO 03 Distribučný NN rozvod na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 878/8, 878/17 katastrálne územie Močenok, na pozemku register „E“ parc. č. 1752/200 katastrálne územie Močenok a na pozemku register „E“ parc.č. 1752/100 katastrálne územie Močenok.

 

 

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top