Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.04.2021 12:53  //  aktualizácia: 29.04.2021 12:55  //  zobrazené: 50

VV: OZNÁMENIE o začatí územného konania a o nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení líniovej stavby: NA_Močenok, VN 1031, VNk

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., IČO 36 361 518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), podala na tunajšom úrade dňa 21.04.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: NA_Močenok, VN 1031, VNk na pozemkoch parc. č.: 7630/2, 6911/4, 6895/1 – KN register „C“ 7628, 7632, 7616/400, 7631, 7614, 7606, 7605/2, 7605/1, 7604, 7603/2, 7603/1, 7602, 7543/1, 7611/200, 7609, 7610, 7611, 6895, 6912/400, 6891/1, 6890, 6887, 6886/400, 6884, 6883, 6880, 6879, 6878, 6877, 6876/1, 6875, 6874, 6873, 6872, 6870, 6869, 6868/1, 6866, 6865, 6864, 6863/1, 6862, 6861, 6857, 6856, 6854/2, 6852/2, 6852/1, 6851/4, 6851/1, 6850/2, 6849, 6848/1, 6847, 6846, 6845/1, 6844, 6842, 6841, 6840, 6839, 6838, 6837/2, 6836, 6835, 6834/2, 6834/1, 6833/2, 6832, 6831, 6829, 6828 – KN register „E“ 

katastrálne územie:       Močenok

Predmet stavby: vybudovanie nového energetického zariadenia – elektrického káblového vedenia, ktoré nahradí jestvujúce VN vzdušné vedenie trasované cez lesné porasty. Trasa je situovaná extravilánom.       

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top