Titulka   >  Oznamy
publikované: 03.02.2021 10:38  //  aktualizácia: 03.02.2021 10:38  //  zobrazené: 428

Vstup do objektu obecného úradu od 3. februára

 

Vstup do objektu obecného úradu bude umožnený občanom za účelom výkonu úkonov súvisiacich s ich podnikateľskou, alebo inou obdobnou činnosťou (napr. úradné overovanie listín a dokladov, úhrada poplatkov na pokladni, a pod.), resp. matričných úkonov súvisiacich s narodením, úmrtím, alebo uzavretím manželstva.

V súvislosti s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 36 zo dňa 2. februára 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa bude v období od 3. februára 2021 
do 7. februára 2021 od osôb vstupujúcich do priestorov Obecného úradu Močenok požadované predloženie dokladu o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonanom v období od 27. januára 2021, resp. iného potvrdenia o výnimke z tejto povinnosti v zmysle danej vyhlášky.

V ostatných prípadoch je potrebné využívať telefonickú, elektronickú
či písomnú komunikáciu. Podania bez autorizácie je potrebné
do 3 pracovných dní doplniť v listinnej podobe či podpísané elektronickým podpisom.

 

Osobne konzultovať iné požiadavky možno len v odôvodnených prípadoch na základe predošlého telefonického dohodnutia termínu so zamestnancom obecného úradu. 

 

Vstup občanov na pracoviská koordinujú poverení zamestnanci. Prosíme všetkých návštevníkov, aby rešpektovali ich pokyny a dodržiavali hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup. 

 

 

 

 

Prílohy

ciastka_16_2021

(pdf - 198.11 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top