Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.07.2021 14:19  //  aktualizácia: 08.07.2021 14:20  //  zobrazené: 109

,,Územný plán obce Cabaj–Čápor, Zmeny a doplnky č. 5“ - zverejnenie záväznej časti - informovanie verejnosti

Vec: ,,Územný plán obce Cabaj–Čápor, Zmeny a doplnky č. 5“  - zverejnenie záväznej časti -  informovanie verejnosti

 

 

Dňa 06.07.2021 sme obdržali z Obce Cabaj–Čápor, Obecný úrad, 951 17 Cabaj – Čápor 543 oznámenie, že záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie: ,,Územný plán obce Cabaj–Čápor, Zmeny a doplnky č. 5“  pod č. OU-S2021/00299 je zverejnená na webovom sídle obce Cabaj – Čápor na adrese:

 https://www.cabajcapor.sk/vseobecne-zavaznom-nariadeni-obce-cabaj-capor-c-2-2021-ktorym-sa-meni-a-doplna-vseobecne-zavazne-nariadenie-obce-cabaj-capor-c-6-2019-ktorym-sa-vyhla-0/mid/303542/.html#m_303542 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

                             

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top