Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.02.2021 10:52  //  aktualizácia: 09.02.2021 10:53  //  zobrazené: 139

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti - „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ - informovanie verejnosti

Navrhovateľ: ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

– správa o hodnotení navrhovanej činnosti - „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“

- informovanie verejnosti

________________________________________________________________________________

 

Dňa 05.02.2021 sme obdržali z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie ochrany prírody a biodiverzity a odpadového hospodárstva, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava správu o hodnotení: „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

V zmysle § 65g ods. 3 a § 34 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení správy o hodnotení a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie najmenej 30 dní od zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia, Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok počas úradných hodín:  Po-Pi: 7,30  – 15,00 h.

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je zverejnená aj elektronicky prostredníctvom webového sídla:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

 

Podľa § 34 ods. 1 a s ohľadom na § 65g ods. 3 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní od zverejnenia od zverejnenia.

 

Bližšie informácie nájdu záujemcovia v prílohe.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top