Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.02.2019 08:30  //  aktualizácia: 01.02.2019 08:31  //  zobrazené: 163

Schválené VZN Obce Močenok č. 01/2019, 02/2019 a 03/2019

Informácia pre verejnosť

 

                                                                                                                 Močenok, 01. 02. 2019

 

 

Vec
SCHVÁLENÉ Všeobecne záväzné nariadenia Obce Močenok  

      Oznamujeme občanom, že majú možnosť nahliadnuť do schválených Všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú okrem iného dostupné k nahliadnutiu v Klientskom centre Obecného úradu Močenok každý pracovný deň počas pracovných hodín a na internetovej stránke www.mocenok.sk.

  • VZN Obce Močenok č. 01/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok
    č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok,
  • VZN Obce Močenok č. 02/2019 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
    na trhových miestach v obci Močenok,
  • VZN Obce Močenok č. 03/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok
    č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

Všeobecne záväzné nariadenia schválilo Obecné zastupiteľstvo v Močenku na svojom
I. zasadnutí dňa 30. 01. 2019.

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top