Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.12.2017 14:00  //  aktualizácia: 04.12.2017 09:06  //  zobrazené: 567

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Obce Močenok na VI. Obecnom zastupiteľstve

 

Oznamujeme občanom, že majú možnosť nahliadnuť do Všeobecne záväzných nariadení, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom na VI. zasadnutí dňa 29. 11. 2017:

  • VZN Obce Močenok č. 05/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
  • VZN Obce Močenok č. 06/2017 O Zavedení a poskytovaní elektronických služieb,
  • VZN Obce Močenok č. 07/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok,
  • VZN Obce Močenok č. 08/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok,
  • VZN Obce Močenok č. 09/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top