Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.08.2021 12:53  //  aktualizácia: 24.08.2021 12:55  //  zobrazené: 60

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: "„Plniaca rampa DFA“, navrhovateľa Duslo, a. s., "

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Dňa 19. augusta 2021 bolo Obci Močenok doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, že  podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Plniaca rampa DFA“, navrhovateľa Duslo, a. s., so sídlom Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO 35 826 487, v zastúpení vedúcim Odboru životného prostredia a ochrany zdravia Ing. Jozefom Makom, rozhodlo takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Plniaca rampa DFA“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plniaca-rampa-dfa

 

Nájdete ho aj v prílohe.

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top