Titulka   >  Pozvánky
publikované: 13.02.2023 08:06  //  aktualizácia: 13.02.2023 08:52  //  zobrazené: 3504

Program ľudových misií vo farnosti Močenok

Nedeľa  26.2.2023

  7:00 – Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma

10:30 – Sv. omša s misijnou kázňou – Boh ma miluje a hľadá ma

14:30 – Stavovská prednáška pre mužov: „Poslanie muža  v rodine, vo svete  a v Cirkvi

15:30 – Stavovská prednáška pre ženy: „Poslanie ženy  v rodine, vo svete a v Cirkvi.

 

Pondelok 27.2.2023

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a Korunka k Božiemu milosrdenstvu

18:15 – video prezentácia k misijnej téme

18:30 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Hriech človeka a jeho spása v Ježišovi  Kristovi

Po sv. omši bude kajúca pobožnosť.

 

Utorok 28.2.2023

  8:00 – návšteva školy v Močenku

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a Korunka k Božiemu   milosrdenstvu

18:15 – video prezentácia k misijnej téme

18:30 – Sv. omša s misijnou kázňou „Odpustenie – odpustiť a prijať odpustenie.

Po sv. omši je  beseda s misionármi  – misie a misijné poslanie Cirkvi.

 

Streda 1.3.2023

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a Korunka k Božiemu  milosrdenstvu

18:15 – video prezentácia k misijnej téme

18:30 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Krst, Viera, Cirkev“ – „Verím   v jednu,

svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev, vyznávam jeden krst.

(Pri sv. omši je obnova krstných sľubov). Po sv. omši bude Nikodémova noc.

 

Štvrtok  2.3.2023

  9:00 – návšteva o.z. Monika Duslo

10:00 – návšteva DD Milosrdný Samaritán

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu  milosrdenstvu

18:15 – video prezentácia k misijnej téme

18:30 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Eucharistia – Spoznali ho pri  lámaní  chleba

Po sv. omši  je adorácia  a po nej požehnanie chleba.

 

Piatok  3.3.2023

  8:00 – návšteva chorých a starých po domoch

  9:30 – návšteva DSS Adventus

10:30 – návšteva Penziónu pre seniorov Orlík

15:00 – vyloženie Najsv. Sviatosti Oltárnej a korunka k Božiemu   milosrdenstvu

18:15 – video prezentácia k misijnej téme

18:30 – Sv. omša s misijnou kázňou – „Hľadajme slávu v kríži nášho Pána   Ježiša   Krista

Pri sv. omši bude pomazanie chorých. Po sv. omši bude poklona pred krížom.

Sobota  4.3.2023

10:00 – stretnutie s deťmi

18:15 – video prezentácia k misijnej téme

18:30 – Sv. omša s misijnou kázňou –  „Zmysel a poslanie rodiny – láska a úcta  vo   vzťahoch

Pri sv. omši bude obnova manželských sľubov.  Po sv. omši je stretnutie s mládežou.   ( vo Farskom kostole).

 

Nedeľa 5.3.2023

  7:00 – Sv. omša s misijnou kázňou

10:30 – Sv. omša s misijnou kázňou – Požehnanie misijného kríža

 

 

 

 

 

Program ľudových misií vo farnosti Močenok sa nachádza v priloženej prílohe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top