Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.12.2023 12:15  //  aktualizácia: 14.12.2023 12:16  //  zobrazené: 534

Právoplatné integrované povolenie č. 6848-42342/2023/Pav/370210805/Z42-SP zo dňa 16.11.2023 pre prevádzku „Močovina 3“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 11.12.2023 nadobudlo právoplatnosť

Zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, nám bolo doručené právoplatné integrované povolenie č. 6848-42342/2023/Pav/370210805/Z42-SP zo dňa 16.11.2023 pre prevádzku „Močovina 3“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 11.12.2023 nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie po dobu 60 dní na úradnej tabuli obce.
 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top