Titulka   >  KOMUNITNÉ CENTRUM
publikované: 12.03.2018 13:55  //  aktualizácia: 11.12.2018 10:11  //  zobrazené: 644

Pracovníci Komunitného Centra

 

Pracovníci KC:

sú povinní spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príp. záväzných predpisov pri realizácii schválených projektov (napr. IA ZASI - Národné komunitné centrá ), morálne a odborné kritériá pre činnosti, ktoré v KC vykonávajú. Pracovníci sa povinne zúčastňujú ďalšieho odborného vzdelávania a supervízie.

 

  • Odborný garant KC Mgr. Gabriela Lenčéšová: Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom resp. prijímateľom sociálnej služby. Zabezpečuje odborné činnosti, aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Odborný garant koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity počas trvania projektu v konkrétnej obci.

 

  • Odborný pracovník KC Mgr. Jana Hanáková: Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné pre celú obec, komunitu. Zvyšuje zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov. Zodpovedá za realizáciu služieb, aktivít a činností KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha realizovať zručnosti ľudí na individuálnej a miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov. Svojou činnosťou ľudí aktivizuje a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu negatívnych reakcií a napätia v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov.

     

  • Pracovník KC Mgr. Renáta Straňáková: Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa pokynov pod jeho metodickým vedením. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, vyhľadáva potenciálnych klientov pre KC a vedie voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity.

 

Kontaktné údaje:

E- mail: komunitnecentrum@mocenok.sk

Tel. kontakt: 0918 815 962

Nájdete nás na adrese: Komunitné centrum Kláštor, Školská 1690/8, 951 31 Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top