Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.11.2019 11:25  //  aktualizácia: 06.11.2019 11:28  //  zobrazené: 13

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport dňa 11. novembra 2019

P O Z V Á N K A


Srdečne Vás pozývam na zasadnutie Komisie pre školstvo, mládež a šport, ktoré sa
uskutoční 11. novembra 2019 (pondelok) o 17:30 hod. v priestoroch obecného úradu (1.
poschodie – kancelária útvaru služieb a investičnej výstavby).


Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v Močenku za šk. rok
2018/2019
4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy v Močenku za šk. rok
2018/2019
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy v Močenku za šk.
rok 2018/2019
6. Vyhodnotenie žiadostí o prospechové štipendium obce za rok 2018/2019
7. Rôzne
8. Návrh uznesenia a schválenie uznesenia
9. Záver

S pozdravom

 

Ľuboš Blažo
predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top