Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.08.2020 14:31  //  aktualizácia: 30.07.2020 14:33  //  zobrazené: 58

Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ v Močenku dňa 17.08.2020

 

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na 10. zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2020 (t. j. v pondelok) o 16.00 hod v zasadacej miestnosti na 1. poschodí budovy Kultúrneho strediska (Kláštor) na Ul. Školská.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020

3. Konsolidovaná výročná správa Obce Močenok za rok 2019

4. Výročná správa za rok 2019 – Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok

5. Rôzne

6. Záver

 

S pozdravom

 

 

                                                                                              Ing. Marek Mesároš

                                                                                          predseda finančnej komisie  

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top