Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2022 08:03  //  aktualizácia: 14.09.2022 08:07  //  zobrazené: 308

Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti dňa 19.09.2022

P o z v á n k a

Pozývam Vás na 20. zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku,
ktoré sa uskutoční dňa
19.09. 2022 (t. j. v pondelok) o 16.30 hod v zasadacej miestnosti na sekretariáte starostu obce.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Výročná správa Obce Močenok za rok 2021

3. Správa audítora KUZ Obec Močenok 2021

4. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2022

5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Močenok k 30.06.2022

6. Návrh III. zmeny rozpočtu za rok 2022

7. Zúčtovanie dotácie za I. polrok 2022 - Futbalový klub Močenok, HK Junior Močenok

8. Rôzne

9. Záver

S pozdravom

 

                                                                                              Ing. Marek Mesároš

                                                                                          predseda finančnej komisie  

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top