Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.04.2021 08:40  //  aktualizácia: 14.04.2021 08:46  //  zobrazené: 50

Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti dňa 19.04.2021

P o z v á n k a

 

Pozývam Vás na 13. zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku, ktoré sa uskutoční dňa 19. 04. 2021 (t. j. v pondelok) o 16:30 hod v zasadacej miestnosti na sekretariáte starostu obce.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020

3. Návrh záverečného účtu za rok 2020, Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu

4. Návrh I. zmeny rozpočtu obce za rok 2021

5. Znalecké posudky za predaj pozemkov

6. Správy o hospodárení škôl (ZŠ, MŠ a ZUŠ za rok 2020)

7. Rôzne

8. Záver

 

S pozdravom

 

 

 

                                                                                              Ing. Marek Mesároš

                                                                                          predseda finančnej komisie  

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top