Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.07.2021 11:44  //  aktualizácia: 21.07.2021 11:47  //  zobrazené: 92

Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce dňa 26.07.2021


 

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

 

Vás pozýva

na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021,  v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať
v Močenku dňa 26. júla o 15.30 hod. 
v obradnej miestnosti Obecného úradu v Močenku, sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

 

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 

2. Schválenie programu rokovania 
 

3. Materiály predložené na prerokovanie

3.1. Návrh na predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Močenok na obdobie 2015 – 2020 do 31.12.2023

 

4. Záver

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top