Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.05.2020 14:37  //  aktualizácia: 12.05.2020 10:15  //  zobrazené: 104

Pozvánka na II. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2020 dňa 15.05.2020 + návrhy uznesení

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

 

Na základe § 30f ods. 3, písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam II. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

v Močenku v roku 2020, ktoré sa uskutoční hlasovaním prostredníctvom elektronickej pošty. Pripomienky k návrhom uznesení treba  v zmysle § 30f ods. 5 zaslať
do 13. mája 2020 do 8,00 hod.
Hlasovanie o pripomienkach a následne o uzneseniach sa uskutoční
dňa 15. mája 2020 v čase od   8,00 – 12,00 hod. s nasledovným programom:

 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

2. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

2.1 Návrh na schválenie Uznesenia obecného zastupiteľstva v Močenku
č. 2.1 - II./MOZ/2020, ktorým sa ruší Uznesenie obecného zastupiteľstva v Močenku
č. 3.2 -I/MOZ/2019, schváleného dňa 11.09. 2019

2.2 Návrh na schválenie Uznesenia obecného zastupiteľstva v Močenku
č. 2.2 -II/MOZ/2020 2020 o predložení žiadosti o NFP na podporu technickej vybavenosti s prítomnosťou MRK

 

3. Záver

 

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

NÁVRHY UZNESENÍ SA NACHÁDZAJÚ V PRÍLOHE.

 

 

E-mailové adresy poslancov sú zverejnené na adrese: https://mocenok.sk/esam/poslanci

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top