Titulka   >  Oznamy
publikované: 11.02.2021 11:53  //  aktualizácia: 11.02.2021 12:20  //  zobrazené: 145

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka

 

Názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – rekonštrukcia cesty Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka

ITMS2014+: NFP312060Y662

Operačný program: Operačný program ľudské zdroje

Prioritná os: 6. technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

 

Prijímateľ: Obec Močenok

Miesto realizácie: Obec Močenok

Výška nenávratného príspevku: 204 258,30 €

Spolufinancovanie : 10 750,44 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu „ Rekonštrukcia cesty v časti obce Kakava a výstavba nového chodníka na ul. Balajka“ je zabezpečenie spojenia segregovaného osídlenia s infraštruktúrou obce vedúcou k obecným inštitúciám.

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Na realizáciu hlavnej aktivity projektu bolo začaté verejné obstarávanie, ktoré po ukončení prijímateľ podá na kontrolu riadiacemu orgánu. Po schválení kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom bude nasledovať realizácia projektu.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačnému programu Ľudské zdroje.

 

www.ludksezdroje.gov.sk  www.esf.gov.sk   www.minv.sk

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top