Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.05.2020 13:10  //  aktualizácia: 15.05.2020 13:10  //  zobrazené: 85

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

 

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Pro mont ms, s.r.o., IČO 36 282 464, so sídlom Ul. Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok

„Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok“

SO 01 Trafostanica

SO 02 Prípojka VN

na pozemkoch register „C“ parc. č. 1760/61, 1760/65, 1766/6, 1766/7, 1766/2, 1766/1 katastrálne územie Močenok.

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top