Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.02.2024 13:33  //  aktualizácia: 23.02.2024 13:34  //  zobrazené: 448

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: „Dažďová kanalizácia – zmena č. 1 Bytový dom súp. č. 2112, Šaľa“ - V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, podalo dňa 15.02.2024 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Dažďová kanalizácia – zmena č. 1 Bytový dom súp. č. 2112, Šaľa“  na pozemkoch register "C" parc. č. 1038/31 a 1038/43 kat. územie Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Potrebné dokumenty sa nachádzajú v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top