Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.08.2021 13:41  //  aktualizácia: 17.08.2021 13:43  //  zobrazené: 78

Oznámenie o prerokovaní konceptu územného plánu obce Šoporňa, správy - informovanie verejnosti

 

Vec: Oznámenie o prerokovaní konceptu územného plánu obce Šoporňa, správy -  informovanie verejnosti

 

 

Dňa 16.08.2021 sme obdržali z Obce Šoporňa, 925 52 Šoporňa 1179 ,,Oznámenie o prerokovaní konceptu územného plánu obce Šoporňa“.

 

V zmysle § 21 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamujeme verejnosti, že prerokovanie konceptu územného plánu obce Šoporňa sa uskutočňuje v lehote od 10.08.2021 do 10.09.2021.

 

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Šoporni a na internetovej stránke: http://www.eko-plan.sk/soporna

 

Verejné ústne prerokovanie konceptu územného plánu obce Šoporňa  a správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie sa uskutoční dňa 07.09.2021 o 15:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Šoporni.

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

                             

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top