Titulka   >  Projekty EU
publikované: 29.10.2019 20:06  //  aktualizácia: 04.11.2019 14:54  //  zobrazené: 167

Močenok bude zelenšou obcou

 

Obec Močenok sa pred časom zapojila do Národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska, ktorý je známy pod názvom - Zelené obce Slovenska. Projekt je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a polo prírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Lokality, ktoré sú určené pre výsadbu stromov sa nachádzajú v priestoroch pred kaplnkou sv. Gorazda v Gorazdove a na Hornom cintoríne v Močenku.

Celková výška nenávratného príspevku na projekt je v sume 16 221,72 €.

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top