Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 04.12.2023 10:33  //  aktualizácia: 14.02.2024 13:08  //  zobrazené: 817

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 29.11.2023

číslo: 04/2023  |  dátum konania: 29.11.2023  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 29. 11. 2023 o 16:00 h

 

Uznesenie č. 1. – IV./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Roman Révay, PaedDr. Lucia Tóthová, Ing. Rastislav Benčík
za overovateľov zápisnice určuje:
Mgr. Moniku Straňákovú Kohútovú, Ing. Lukáša Minára

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – IV./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie:
Za: 10     
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 3. – IV./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie

Informáciu, že Obecný úrad v Močenku oslovil listom odborne spôsobilú osobu v otázke možnosti doplnenia regulatívu o neprípustnú funkciu územného plánu obce Močenok v zmysle uznesenia č. 4 – V./MOZ/2023 schváleného dňa 31. 10. 2023.
Hlasovanie:
Za: 10       
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

                       

 

                                                                                                    PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                      starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 29. 11. 2023.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top