Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.07.2021 14:29  //  aktualizácia: 08.07.2021 14:31  //  zobrazené: 89

Integrované povolenie č. 5635-19055/2021/Jan/370210505/Z40-SP pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ prevádzkovateľa Duslo, a.s.,

Zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, nám bolo doručené integrované povolenie č. 5635-19055/2021/Jan/370210505/Z40-SP pre prevádzku „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 25.06. 2021 nadobudlo právoplatnsoť.

 

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie na úradnej tabuli obce po dobu 60 dní.

 

 

 

 

Prílohy

rozhodnutie Z40-SP_UGL

(pdf - 548.18 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top