Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.09.2019 15:09  //  aktualizácia: 09.09.2019 15:10  //  zobrazené: 130

Informovanie verejnosti: rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu“

 

V zmysle § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť, že dňa 06.09.2019 sme obdržali z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Napojenie prevádzky Čpavok 4 na zariadenie na produkciu argónu“, navrhovateľa Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č.1236, 927 03 Šaľa.

 

Dokument sa nachádza v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top