Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.01.2020 09:44  //  aktualizácia: 14.01.2020 09:45  //  zobrazené: 98

Informovanie verejnosti: Právoplatné integrované povolenie č. 8337-45447/2019/Jan/370210505/Z37 ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie pre činnosť v prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG,

Dňa 09.01.2020 sme obdržali zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, právoplatné integrované povolenie č. 8337-45447/2019/Jan/370210505/Z37 ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie pre činnosť v prevádzke „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 23.12.2019 nadobudlo právoplatnosť.

 

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie po dobu 60 dní na úradnej tabuli obce.

 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 23. decembra 2019 a nájdete ho v prílohe.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top