Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.12.2022 16:12  //  aktualizácia: 22.12.2022 16:14  //  zobrazené: 698

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), - žiadateľ Obec Močenok

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),


Upovedomujeme Vás o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:


Správny orgán: Obec Močenok


Číslo konania: 1242/2022


Predmet konania: výrub drevín


Žiadateľ, adresa: Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, Močenok


Vlastník pozemku/správca: Spolok urbárov a želiarov, pozemkové spoločenstvo, Športová 1782/1, Močenok


Miesto výrubu: parcela register E-KN č. 1747/16 katastrálne územie Močenok
parcela register E-KN č. 1747/17 katastrálne územie Močenok


Popis konania v zmysle platnej legislatívy: oznámenie o začatí ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním


Dátum konania: 10.01.2023 o 09,00 hod.


Dátum zverejnenia: 22.12.2022


Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu stavebnyurad@mocenok.sk.

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top